1643948027 เข้าชม : 37 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรม/โครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือสู่ชุมชน ประจำปี 2564

ดำเนินการเมื่อ วันที่ 10  มิถุนายน  2564

ณ กศน.ตำบล อำเภอเรณูนคร  จังหวัดนครพนม