1643948602 เข้าชม : 39 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรม/โครงการหมุนเวียนสื่อสู่ กศน.ตำบล ประจำปีงบประมาณ  2565

ดำเนินการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ณ กศน.ตำบล อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม