img
1544515077 เข้าชม : 464 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมืองนครพนม วันที่ ๑๐ - ๑๔ ธ.ค.๖๑ โดยมีนายวุฒิพล ทับธานี ผอ.กศน.จังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการฯ