img
1643945349 เข้าชม : 178 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรารักนครพนม

ดำเนินการเมื่อวันที่  22  มกราคม  2565

ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม