img
1644043911 เข้าชม : 141 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

บุคลากร กศน.อำเภอเรณูนคร ได้จัดกิจกรรจิตอาสา พัฒนาสถานศึกษา ปลูกต้นทานตะวัน ณ กศน.อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม