ปาฏิหาริย์สานใจ
ชื่อผู้แต่ง : พระไพศาล วิสาโล
จำนวนหน้า : 27 หน้า
เข้าอ่าน : 463 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-11-22 13:33:26 เข้าชม : 463 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
ในใจของเราทุกคนมีพลังอันยิ่งใหญ่ ได้แก่ ความรัก ความเห็นอกเห็นใจ และความดีงาม พลังดังกล่าวไม่เพียงนำความสุขมาหล่อเลี้ยงใจเรา หากยังขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ก้าวข้ามความทุกข์และอุปสรรคนานัปการ พลังแห่งความดีงามแม้ไม่สามารถเปลี่ยนโลกไภายนอกได้เหมือนพลังแห่งกล้ามเนื้อ แต่ก็สามารถก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนั่นคือเปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตร เปลี่ยนความบาดหมางให้กลายเป็นการคืนดี
หนังสือแนะนำ
อุบัติรักนิรันดร์
( เข้าชม : 154 ครั้ง )


พูดเขียนอ่านแปล
( เข้าชม : 139 ครั้ง )