พูดเขียนอ่านแปล
ชื่อผู้แต่ง : ทีม Life Balance
จำนวนหน้า : 615
เข้าอ่าน : 139 ครั้ง
เปิดอ่าน

2022-02-05 14:22:44 เข้าชม : 139 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
มาฝึกฝนภาษาอังกฤษให้คล่องแคล่วในทุกด้าน ทั้งการอ่าน เขียน พูด แปล กันเถอะ! สำหรับ "การอ่าน" นั้น คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ในการเรียน การทำงาน ส่วน "การพูด" จะได้เรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษในสถานการณ์เบื้องต้นที่ควรพูด และ "การเขียน" เป็นเรื่องราวของทักษะการเขียนที่ไม่ควรมองข้าม ไวยากรณ์เบื้องต้นที่ควรรู้ พร้อมเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง ปิดท้ายด้วย "การแปล" นำเสนอการแปลภาษาอังกฤษที่คุณสามารถฝึกฝนได้ด้วยตนเอง เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษหลากหลายทักษะด้วยตัวเอง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียน หรือการทำงาน
หนังสือแนะนำ
อุบัติรักนิรันดร์
( เข้าชม : 153 ครั้ง )


พูดเขียนอ่านแปล
( เข้าชม : 139 ครั้ง )